สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

รูปภาพกิจกรรม : ตรวจเยี่ยมหน่วยด้านกำลังพล ฉก.ทพ.43

2023-05-09 17:29:38

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม : เมื่อ 9 พ.ค.66,1330 พ.อ. อรรตชัย ประสพบุญ ผอ.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน./หน.ชุดตรวจฯ และคณะฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามนโยบาย/ข้อสั่งการของ ผบช. เกี่ยวกับงานด้านฝ่ายกำลังพล ณ หน่วย ฉก.ทพ.43 โดยมี พ.อ. ปรเมธ ศานุพงศ์ ผบ.ฉก.ทพ.43 ให้การต้อนรับ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.4313 บ.นาเกตุ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จว.ป.น. และ ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.4316 บ.บาโงสากอ ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จว.ป.น. เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และติดตามงานสิทธิและสวัสดิการของกำลังพล พร้อมนำความห่วงใยของ ผบช.ฯ ไปมอบเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับกำลังพลต่อไป ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย