สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

ติดต่อเราสำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 ( ที่ตั้งส่วนราชการ )
ค่ายสิรินธร ตู้ ปณ.131 อ.เมือง จ.ยะลา 95000 ( ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร )