สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

รูปภาพกิจกรรม : ตรวจเยี่ยมหน่วยด้านกำลังพล ฉก.ทพ.42

2023-05-08 18:30:23

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม : เมื่อ 8 พ.ค.66 ,0840 พ.อ. อรรตชัย ประสพบุญ ผอ.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน./หน.ชุดตรวจฯ และคณะฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามนโยบาย/ข้อสั่งการของ ผบช. เกี่ยวกับงานด้านฝ่ายกำลังพล ณ หน่วย ฉก.ทพ.42 วัดควนใน ม.3 ต.ควน อ.ปะนาเระ จว.ป.น. โดยมี พ.อ. ธายุทธ สวนกูล ผบ.ฉก.ทพ.42 ให้การต้อนรับ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.4204 อ.มายอ จว.ป.น. และ ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.4215 อ.ปะนาเระ จว.ป.น. เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และติดตามงานสิทธิและสวัสดิการของกำลังพล พร้อมนำความห่วงใยของ ผบช.ฯ ไปมอบเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับกำลังพลต่อไป ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย