สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

รูปภาพกิจกรรม : ตรวจเยี่ยมหน่วยด้านกำลังพล ฉก.ทพ.41

2023-04-26 20:42:29

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม : เมื่อ 26 เม.ย.66 , 1300 พ.อ. อรรตชัย ประสพบุญ ผอ.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน./หน.ชุดตรวจฯ และคณะฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามนโยบาย/ข้อสั่งการของ ผบช. เกี่ยวกับงานด้านฝ่ายกำลังพล ณ ห้องประชุมเจนบรรจง ฉก.ทพ.41 โดยมี พ.อ. พงศกร แสงกุล ผบ.ฉก.ทพ.41 ให้การต้อนรับ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.4110 / ฐานย่อย ชป.พิทักษ์พื้นที่ ร้อย.ทพ.4110 ต.อาซ่อง และ ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.4111 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และติดตามงานสิทธิและสวัสดิการของกำลังพล พร้อมนำความห่วงใยของ ผบช.ฯ ไปมอบเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับกำลังพลต่อไป ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย