สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

รูปภาพกิจกรรม : ตรวจเยี่ยมหน่วยด้านกำลังพล ฉก.ทพ.20

2023-04-26 20:41:43

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม : เมื่อ 26 เม.ย.66,0800 พ.อ.อรรตชัย ประสพบุญ ผอ.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน./หน.ชุดตรวจฯ และคณะฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามนโยบาย/ข้อสั่งการของ ผบช. เกี่ยวกับงานด้านฝ่ายกำลังพล ณ บก.ฉก.ทพ.20 สโมสรเขื่อนปัตตานี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมี พ.อ.อุทัย นิลเนตร ผบ.ฉก.ทพ.20 ให้การต้อนรับ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการฯ ร้อย.ทพ.2003, ร้อย.ทพ.2009 และ ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.2004 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และติดตามงานสิทธิและสวัสดิการของกำลังพล พร้อมนำความห่วงใยของ ผบช.ฯ ไปมอบเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับกำลังพลต่อไป ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย