สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

รูปภาพกิจกรรม : ปฐมนิเทศกำลังพล ปีงบประมาณ 2566

2022-10-28 14:37:20

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม : เมื่อ 28 ต.ค.65,0900 พล.ต. ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(3) เป็นประธานในการปฐมนิเทศกำลังพลใหม่ที่ ชรก.บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สนามฟุตซอลนาควานิช ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี มีจำนวนยอด 180 นาย