สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

รูปภาพกิจกรรม : การจัดปฐมนิเทศกำลังพลที่มาปฏิบัติงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

2023-07-05 17:19:56

รายละเอียดรูปภาพกิจกรรม : เมื่อ 12 ต.ค. 62,0900 พ.อ.รักชาติ รัตนาศักดิ์ รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน.(2) เป็นประธานการจัดปฐมนิเทศกำลังพล ที่มาปฏิบัติงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กอ.รมน.ภาค 4 สน.