สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
พ.อ. อรรตชัย ประสพบุญ
ผอ.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ 1
เมื่อวาน 1
เดือนนี้ 32
เดือนที่แล้ว 43
ปีนี้ 283
ปีที่แล้ว 110,901
ด่วน!!
Update!! 17 ก.ค. 67,0830 ผู้ดูแลระบบ ได้ตรวจสอบและอนุมัติให้สมาชิกใหม่ เข้าระบบได้แล้ว กรุณา Log in ก่อนเข้าใช้งาน - Update !! 5 มิ.ย. 67,0830 สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้ปรับปรุงข้อมูลการสืบค้น การเสนอขอ พ.ส.ร. เป็นปัจจุบันแล้ว (กรุณาลงชื่อเช้าใช้) - ขอความร่วมมือกำลังพลที่สมัครสมาชิกใหม่ ขอให้ใช้ภาพบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ เพื่อยืนยันการใช้งาน นอกเหนือจากนี้ Admin จะไม่อนุญาตเข้าใช้งาน ครับ -

ข่าวสารแจ้งหน่วยฯ สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ทั้งหมด

เอกสารตำรา คู่มือการปฏิบัติงานด้านกำลังพล


ในสายงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

ตรวจเยี่ยมหน่วยด้านกำลังพล ฉก.ทพ.นย.ทร.
2023-07-07 13:07:49

เมื่อ​ 5​ ก.ค.66​ เวลา​ 0800​ -​ 1200​ พ.อ.อรรตชัย​ ประสพบุญ​ ผอ.สบค.กอ.รมน.ภาค​ 4​ สน.​ หัวหน้าชุดตรวจเยี่ยมหน่วยทหารพรานในพื้นที่​ จชต.​ พร้อมคณะชุดตรวจได้ดำเนินการตรวจหน่วย​ ฉก.ทพ.นย.ทร.​ ที่​ อ.บาเจาะ​ จ.นราธิวาส​ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตรวจเยี่ยมหน่วยด้านกำลังพล ฉก.ทพ.46
2023-06-09 17:41:27

เมื่อ 9 มิ.ย.66,0830 พ.อ. อรรตชัย ประสพบุญ ผอ.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน./หน.ชุดตรวจฯ และคณะฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามนโยบาย/ข้อสั่งการของ ผบช. เกี่ยวกับงานด้านฝ่ายกำลังพล ณ หน่วย ฉก.ทพ.46 โดยมี พ.อ. สิทธิชัย บำรุงเขต ผบ.ฉก.ทพ.46 ให้การต้อนรับ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.4604 และ ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.4608 เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และติดตามงานสิทธิและสวัสดิการของกำลังพล พร้อมนำความห่วงใยของ ผบช.ฯ ไปมอบเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับกำลังพลต่อไป ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตรวจเยี่ยมหน่วยด้านกำลังพล ฉก.ทพ.49
2023-06-01 08:56:55

เมื่อ 31 พ.ค.66,0830 พ.อ. อรรตชัย ประสพบุญ ผอ.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน./หน.ชุดตรวจฯ และคณะฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามนโยบาย/ข้อสั่งการของ ผบช. เกี่ยวกับงานด้านฝ่ายกำลังพล ณ หน่วย ฉก.ทพ.49 โดยมี พ.อ. ภาณุวัฒน์ สุคชเดช ผบ.ฉก.ทพ.49 ให้การต้อนรับ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.4901 และ ฐานปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.4915 เพื่อสอบถามความเป็นอยู่และติดตามงานสิทธิและสวัสดิการของกำลังพล พร้อมนำความห่วงใยของ ผบช.ฯ ไปมอบเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับกำลังพลต่อไป ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย